Dostępne statystyki
Lp. Nazwa raportu Akcja
1. Statystyka ogólna przedsiębiorców turystycznych, którzy posiadają wpis do Ewidencji wg województw
2. Statystyka ogólna przedsiębiorców turystycznych, którzy posiadają wpis do Ewidencji wg województw w podziale na lata
3. Statystyka ogólna przedsiębiorców turystycznych, którzy uzyskali wpis do Ewidencji wg województw
4. Statystyka ogólna przedsiębiorców turystycznych, którzy uzyskali wpis do Ewidencji wg województw w podziale na lata
5. Statystyka form prawnych przedsiębiorców turystycznych wg województw w podziale na lata
6. Statystyka rodzaju działalności przedsiębiorców tury-stycznych wg województw w podziale na lata
7. Statystyka zakresu terytorialnego działalności przedsiębiorców turystycznych wg województw w podziale na lata
8. Statystyka form zabezpieczeń finansowych przedsiębiorców turystycznych wg województw w podziale na lata
9. Statystyka wykreślonych wpisów z Rejestru wg województw w podziale na lata i rodzaj zdarzenia
10. Statystyka przedsiębiorców wykreślonych z Rejestru i objętych zakazem wykonywania działalności wg województw w podziale na kategorię wykreślenia oraz na lata
11. Statystyka przedsiębiorców działających bez wpisu do Rejestru wg województw w podziale na lata
12. Statystyka terminów i wysokości przedpłat wg województw w podziale na lata
13. Statystyka Ubezpieczycieli/Gwarantów wg liczby udzielonych zabezpieczeń finansowych wg województw w podziale na lata
14. Statystyka Ubezpieczycieli/Gwarantów wg wartości zabezpieczeń finansowych wg województw w podziale na lata
15. Statystyka form zabezpieczeń finansowych wg wartości zabezpieczeń wg województw w podziale na lata
16. Statystyka przedsiębiorców turystycznych, którzy znajdują się w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej wg województw
17. Statystyka przedsiębiorców turystycznych objętych zakazem wykonywania działalności wg województw
18. Statystyka przedsiębiorców turystycznych, którzy zawiesili działalność gospodarczą wg województw w podziale na lata
19. Statystyka przedsiębiorców turystycznych, w stosunku do których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z Rejestru wg województw w podziale na lata
20. Statystyka przedsiębiorców turystycznych, którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności lub w przypadku których marszałek województwa wystąpił o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez uzyskania tego oświadczenia wg województw w podziale na lata
21. Statystyka przedsiębiorców turystycznych, w stosunku do których umorzono postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru wg województw w podziale na lata
22. Statystyka przedsiębiorców turystycznych, którzy mieli zawieszoną działalność gospodarczą wg województw w podziale na lata