Lp.Nazwa statystykiAkcja
1.Statystyka ogólna przedsiębiorców turystycznych, którzy posiadają wpis do Ewidencji wg województw
2.Statystyka ogólna przedsiębiorców turystycznych, którzy posiadają wpis do Ewidencji wg województw w podziale na lata albo kwartały
3.Statystyka ogólna przedsiębiorców turystycznych, którzy uzyskali wpis do Ewidencji wg województw
4.Statystyka ogólna przedsiębiorców turystycznych, którzy uzyskali wpis do Ewidencji wg województw w poszczególnych latach albo kwartałach
5.Statystyka przedsiębiorców turystycznych wg województw i form prawnych w podziale na lata
6.Statystyka przedsiębiorców turystycznych wg województw i rodzaju działalności w podziale na lata
7.Statystyka przedsiębiorców turystycznych wg województw i zakresu terytorialnego działalności w podziale na lata
8.Statystyka przedsiębiorców turystycznych wg województw i form zabezpieczeń finansowych w podziale na lata
9.Statystyka przedsiębiorców turystycznych wykreślonych z rejestru wg województw w poszczególnych latach i w podziale na rodzaj zdarzenia
10.Statystyka przedsiębiorców turystycznych, którzy zostali wykreśleni z Rejestru i objęci zakazem wykonywania działalności wg województw w poszczególnych latach i w podziale na rodzaj zdarzenia
11.Statystyka przedsiębiorców turystycznych, którzy działali bez wpisu do rejestru i zostali objęci zakazem wykonywania działalności wg województw w poszczególnych latach
12.Statystyka przedsiębiorców turystycznych wg województw oraz terminów i wysokości przyjmowanych przedpłat w podziale na lata
13.Statystyka Ubezpieczycieli/Gwarantów wg liczby zabezpieczeń finansowych udzielonych przedsiębiorcom turystycznym wg województw w podziale na lata
14.Statystyka Ubezpieczycieli/Gwarantów wg wartości zabezpieczeń finansowych udzielonych przedsiębiorcom turystycznym wg województw w podziale na lata
15.Statystyka form zabezpieczeń finansowych przedsiębiorców turystycznych wg województw oraz wartości zabezpieczeń w podziale na lata
16.Statystyka przedsiębiorców turystycznych, którzy znajdują się w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej wg województw
17.Statystyka przedsiębiorców turystycznych objętych zakazem wykonywania działalności wg województw
18.Statystyka przedsiębiorców turystycznych, którzy mieli zawieszoną działalność gospodarczą wg województw w podziale na lata
19.Statystyka przedsiębiorców turystycznych, w stosunku do których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru wg województw w poszczególnych latach
20.Statystyka przedsiębiorców turystycznych, którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności lub w przypadku których marszałek województwa wystąpił o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez uzyskania tego oświadczenia wg województw w poszczególnych latach
21.Statystyka przedsiębiorców turystycznych, w stosunku do których umorzono postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru wg województw w poszczególnych latach
22.Statystyka przedsiębiorców turystycznych, którzy mieli zawieszoną działalność gospodarczą wg województw w poszczególnych latach